Latest Update

GLS Arawali Homes Phase 2 Draw Results Sohna

 

S.no

Application Form NO

Tower No

Flat No.

Applicant Name

 

 

1

9936

14

602

RAJ RANI SINDHWANI

 

 

2

5015

7

305

SANDEEP KUMAR

 

 

3

6929

16

805

ASHOK KUMAR

 

 

4

3826

15

802

VIMAL SINGH RAWAT

 

 

5

9475

6

306

ASHISH SHANKHE

 

 

6

2798

6

1202

SAIBAL PAUL

 

 

7

6940

9

001

CHIRANJOY CHOWDHURI

 

 

8

4146

4

401

DHEERAJ LAL

 

 

9

4481

6

1205

AMIT GUPTA

 

 

10

7044

6

1206

MANISH KUMAR

 

 

11

9944

6

1301

SMRUTI BHARATI JENA

 

 

12

5387

3

1105

SOMVATI

 

 

13

2002

6

302

RAJBIR SINGH

 

 

14

8096

14

801

CHANDER PRAKASH

 

 

15

3402

11

705

AKSHIT SHARMA

 

 

16

1630

9

902

SUNIL KUMAR

 

 

17

2790

2

1201

MADHU SODHI

 

 

18

6092

9

901

EKTA AGARWAL

 

 

19

9466

4

302

HARSH SINGH BHADORIA

 

 

20

4532

11

602

TARVEEN KAUR RAINA

 

 

21

4530

5

105

KESARI JHA

 

 

22

6098

16

201

MANOJ KUMAR

 

 

23

7903

7

701

D.S. RAWAT

 

 

24

5470

9

006

PANKAJ GUPTA

 

 

25

6011

7

606

DEEPATI

 

 

26

9571

14

201

DHANI RAM SHARMA

 

 

27

4093

2

301

SUMIT SINGH

 

 

28

4132

7

605

SUDIPTA BHATTACHARJEE

 

 

29

3410

2

1105

VIKAS

 

 

30

3415

13

602

SURINDRA NATH PATHAK

 

 

31

6010

7

001

ARUP DHAR

 

 

32

9470

5

501

RAHUL KRISHAN TIWARI

 

 

33

2797

6

801

SATNAM SINGH

 

 

34

6983

4

102

JAGDISH RANI

 

 

35

9935

2

106

VISHAL GUPTA

 

 

36

6012

16

105

MAHESH CHAND

 

 

37

9570

4

001

SUMAN SHARMA

 

 

38

8821

10

1006

GOVIND KR SINHA

 

 

39

6934

1

001

JYOTI PRASAD

 


40

2024

7

105

TARUN JAIN41

4953

6

1305

PAWAN PATHAK42

6747

3

806

VIJAY BOKEN43

9467

15

205

AJAY TAKKAR44

3411

7

506

DHARAMVIR45

9099

3

1106

DHARMENDRA KUMAR YADAV46

3166

5

006

JATIN SAINI47

8234

11

606

ASHOK KUMAR48

8226

12

702

CHANDER SHEKHAR SIDANA49

5017

3

805

BHASKAR REDDY A50

7915

14

006

SREELATHA VIJAYAKRISHNA51

5021

9

306

JYOSTHNA SINGH52

9465

11

1201

ASHWINI GULATI53

7905

16

502

AYUSH MITTAL54

9553

7

1206

VIRBHAN SINGH55

8138

7

1302

SAHUN KHAN56

57

16

501

SAHIL SHARMA57

4479

4

405

KANCHAN58

5023

1

602

SWATI59

4550

14

205

RAKESH KUMAR60

8095

12

706

GAURAV MALHOTRA61

8245

1

105

MANJEET KUMAR62

6585

4

905

SHUBHAM SRIVASTAVA63

6570

16

406

ANKHI BHATTACHARYA64

9464

8

602

SONIA JAIN65

5138

2

201

SACHIN SINGHAL66

6089

4

305

PRASHANT TIWARI67

8249

1

101

NAVEEN KUMAR NEGI68

4533

5

405

YOUDHISHTHAR69

4394

6

802

SACHINDER KUMAR70

9934

6

706

PRITHWIPAL SINGH71

51

16

806

BRIJESH KUMAR72

2530

16

505

VINOD KUMARI RAKHEJA73

5108

9

806

AMIT MATHUR74

3827

7

201

ASHISH ASWAL75

9108

7

206

ANIL KUMAR76

3266

1

305

PINKI KUMARI77

3151

11

1206

SHARAD RAWAT78

8145

10

1205

ANKIT THAKRAN79

2535

8

1002

AMIT MITTAL80

5011

13

001

SURABHI SNEHA81

9109

2

001

JOHNEY KUMAR


Enquiry Now